е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-3 / 23.1.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на ОП.pdf 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци проектиране ПРСР.docx 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: ЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.1.2021 г.

Други документи № 6 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Технически проекти с. Лозарево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TP_Lozarevo.zip 25.1.2021 г.

Други документи № 7 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Технически проекти с. Чубра
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TP_Chubra.zip 25.1.2021 г.

Други документи № 8 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Технически проекти с. Грозден - 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TP_Grozden_1.zip 25.1.2021 г.

Други документи № 9 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Технически проекти с. Грозден - 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TP_Grozden_2.zip 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 от дейноста на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 4.6.2019 г.

Публикувано на: 04.06.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 2 от дейноста на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Съобщение до всички участници отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до всички участници отваряне цени.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 3 от дейноста на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 14 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 15 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Договор за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 17 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Приложения към договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо и ценово.pdf 25.1.2021 г.