е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-1 / 15.11.2018 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград" по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Път HKV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/- Ивайловград, кв. Лъджа - ман. Константин и Елена - Римски мост". Обособена позиция № 2: "Път HKV2039 /II-59, Крумовград - п.к.II-59/- Планинец - Соколенци". Обособена позиция № 3: "Път HKV2042 /III-5906, Железино - Гугутка/- Железино - Пъстрок". Обособена позиция № 4: "Път HKV2052 /III-598, Свирачи - Мандрица/- Белополяне"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-42.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 2 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление пътища.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Допълнителни пояснения.zip 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Гугутка-Железино-Пъстроок.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Ивайловград до Римски мост.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Планинец-Соколенци.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Свирачи-Белополяне.rar 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 10 / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_SMR_Ivailovgrad.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 11 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_SMR_Ivailovgrad.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление пътища.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 13 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 20.1.2021 г.

Доклад № 14 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.1.2021 г.

Решение за класиране № 15 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за връчване.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 3.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 4.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 21 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор пътища.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 22 / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Планинец - Соколенци.pdf 20.1.2021 г.