е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка ПК-4 / 27.11.2018 г.

"Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площади и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Покана за представяне на оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pk-4.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_LOM_PLOSHTI.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA_2.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Декларация за липса на свързаност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DEKLARACIQ_3.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_4.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Ценово предложение и КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_ploshtadi.xls 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 8 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Решение 52
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie PK4.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 9 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Оферта от участник 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Partreid.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 10 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Оферта от участник 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta Stenli.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 11 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Оферта от участник 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Kristex.pdf 21.1.2021 г.