е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-5 / 27.2.2018 г.

Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за събиране на битови отпадъци

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqwa kofi smet.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn. specif.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obqava.doc 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Информация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf za uchastie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt dog.-kofismet.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Договор № 100/23.04.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR.pdf 15.1.2021 г.