е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-39 / 3.4.2019 г.

"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "Аварийно възстановяване на мост на ул. "Александър Стамболийски" над р. Съзлийка, находящ се в централната градска част на град Никопол" - ОП 2 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА "ДОМ НА ОФИЦЕРА" ЗА "МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС" - НИКOПОЛ", В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН - ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1" ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-39 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 20.6.2021 г.

Образци № 12-39 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 20.6.2021 г.

Образци № 12-39 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 12-39 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) указания.pdf 20.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-39 / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение надзор.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-39 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 20.6.2021 г.