е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-149 / 27.11.2019 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на офис техниката в община Никопол и второстепенните разпоредители с общински бюджет", по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-149 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 7.5.2021 г.

Образци № 12-149 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 7.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-149 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 12-149 / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация канцеласки.pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-149 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол комисия.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-149 / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Коментар: обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 34 24.01.2020.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-149 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 62 30.01.2020 позиция 3.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-149 / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 61 30.01.2020 позиция 1.pdf 7.5.2021 г.