е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 5.2.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ РЕЦИКЛИРАН СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ТИП "ПАЯК"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.paiak.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация - Приложение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - Приложение 1.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ XI Образци за попълване.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP - формат pdf. и HML.zip 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 3 / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.otkrivane.paiak.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите оферти.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 7 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за класиране.pdf 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-94 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.