е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 5.2.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ РЕЦИКЛИРАН СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ТИП "ПАЯК"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.2.2019 г.
Файлове актуални към: 16.2.2019 г.

Обявление за ОП № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.paiak.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania za uchastie.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор паяк.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация - Приложение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - Приложение 1.pdf 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП.docx 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ XI Образци за попълване.docx 16.2.2019 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP - формат pdf. и HML.zip 16.2.2019 г.

Решение за откриване № 3 / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.otkrivane.paiak.pdf 16.2.2019 г.