е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-3 / 9.3.2020 г.

00384-2020-0002 "Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Документация за участие № 1 / 9.3.2020 г.

Публикувано на: 09.03.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 2.4.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 31.3.2020 г.

Публикувано на: 31.03.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 2.4.2020 г.