е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-3 / 9.3.2020 г.

00384-2020-0002 "Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.3.2020 г.

Публикувано на: 09.03.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 31.3.2020 г.

Публикувано на: 31.03.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 51 от 12.05.2020г.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.