е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 7.2.2019 г.

00384-2019-0001 "Доставка на материали за ремонт на улици, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 37 от 18,04,2019г.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 11 / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.