е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-29 / 24.8.2018 г.

ОБЯВА по реда на Гл.26 от ЗОП с предмет: "Проектиране и изпълнение на строително- монтажни работи - Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" участък между ул. "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Други документи № / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ.obqva.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikaciq Dimcho Deblqnov.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци Дебелянов.rar 7.5.2021 г.

Други документи № / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor_Debelqnov.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Техническо задание и скици
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Debelqnov.rar 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-154 / 24.8.2018 г.

Публикувано на: 24.08.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.debelqnov.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.uduljavane.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Обява.pdf 7.5.2021 г.