е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 03ПС-2017 / 23.5.2017 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Решение №7/23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление (2).pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Документация-указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие_0.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за участие.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Списък на обекти с ИТН номера
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИТН Община Белослав (4).xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-ЕЕДОП.doc 25.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Решение за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_за_одобрение_на_обявление.pdf 25.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Решение за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_10.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване (3).PDF 25.1.2021 г.