е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 18.3.2020 г.

Упражняване на авторски надзор на обект:Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман община Роман открита

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) спесификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000346.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.9.2020 г.

Публикувано на: 25.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 25.9.2020 г.

Публикувано на: 25.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000348.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000347.pdf 15.1.2021 г.