е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 18.3.2020 г.

Упражняване на авторски надзор на обект:Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман община Роман открита

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 11.8.2020 г.
Файлове актуални към: 11.8.2020 г.

Документация за участие № 1 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 11.8.2020 г.

Документация за участие № 2 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.docx 11.8.2020 г.

Документация за участие № 3 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) спесификация.pdf 11.8.2020 г.