е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка СОО-3 / 16.11.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Брезица", финансирана от бюджета на ДГ "Брезица през 2016 г., разделени в седем обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Образци № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ново.doc 17.3.2021 г.

Указания № / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq.pdf 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 61 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. za obqwa DG hrani.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-3 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqwa DG hrani.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 67 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info DG Srok.pdf 17.3.2021 г.

Заповед № 105 / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved DG .pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol DG Brezica.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ХРАНИТЕЛНИ 2017.pdf 17.3.2021 г.