е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-138 / 12.6.2020 г.

"Изработване на Генерален план за организация на движението в гр. Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обява № 1. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 21.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 21.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.PDF 21.1.2021 г.

Образци № 5. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 21.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.PDF 21.1.2021 г.

ЕЕДОП № 7. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Протокол № 8. / 23.7.2020 г.

Публикувано на: 23.07.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_prilozh.pdf 21.1.2021 г.