е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-2 / 24.7.2017 г.

"Доставка на Евро дизел и Бензин А 95 за нуждите на Община Брусарци" по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставка на Евро Дизел" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на Бензин А 95"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 2 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: ОБЯВА за СОО-горива автомобили 2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava за ОП-гориво.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 3 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ-СОО гориво
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gorivo 2017 - Documentacia.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 4 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gorivo 2017 - Technicheska spec..doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 5 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - obrazec 8.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 6 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Списък на автомобилите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Spisak avtomobili 2017.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / СОО - 11 / 1 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Информация за обява - гориво автомобили 2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф.-я за обява-СОО гориво автомобили 2017г..pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / СОО-12 / 7 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за СОО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-12-Информация за удължаване на срок за СОО горива.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-СОО-2 / 8 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Протокол от Комисия СОО горива
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от Комисия- СОО горива 2017.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-2 / 9 / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 28-гориво автомобили.pdf 5.1.2021 г.