е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-4 / 22.3.2017 г.

Reconstruction of the old building "Museum of masks"in Kosharevo village CB007.1.11.220 – LP – W1/Реконструкция на старата сграда "Музей на маските" в село Кошарево CB007.1.11.220 – LP – W1

АОП (Интернет адрес): http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders/reconstruction-old-building-museum-masksin-kosharevo-village-cb007111220-lp-w1
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

notification_for_publication_of_td № 1 / 22.3.2017 г.

Публикувано на: 22.03.2017 г.
Коментар: CB007.1.11.220 – LP – W1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 notification_for_publication_of_td.rar 26.1.2021 г.

Explanation of the documentation for participation № 2 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) answer.pdf 26.1.2021 г.