е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Пазарни консултации ОБП-15 / 1.8.2019 г.

"Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с.Дъбравино, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Образци № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 16.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 16.1.2021 г.

Проекти № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 КМЕТСТВО С.ДЪБРАВИНО.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Девня Трейд ЕООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Стоянов-06 ЕООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Строител СВ ООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Девня трейд ООД.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Строител СВ ООД.pdf 16.1.2021 г.