е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-83 / 26.10.2016 г.

"Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по сключи договор №BG16RFOP001-2.001-0100-C01/01.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0100 "Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-83 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява оферти полиция.pdf 7.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-83 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 12-83 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 7.5.2021 г.

Образци № 12-83 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-83 / 28.10.2016 г.

Публикувано на: 28.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения полиция.pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-83 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия 03.11.2016_001.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-83 / 3.1.2017 г.

Публикувано на: 03.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор публичност полиция.rar 7.5.2021 г.