е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-8 / 1.11.2016 г.

Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД - с. Огнен, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с.Искра, Домашен социален патронаж, гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства - с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - 2 бр., Комплекс за социални услуги в общността ,,Надежда", Център за обществена подкрепа, гр. Карнобат, Център за социална рехабилитация и интеграция ,,Св. Анна", гр. Карнобат, Общинско предприятие ,,БКРД", гр. Карнобат, общинска администрация и детските заведения на територията на община Карнобат за 2017 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Документация № 3. / 5.11.2016 г.

Публикувано на: 05.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia hrani.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 5.11.2016 г.

Публикувано на: 05.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci HRANI.doc 18.1.2021 г.

Решение № 5.Решение за прекратяване по обособена позиция № 9 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane OP 9.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 6.Протокол 1 / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 7.Обявление за възложена поръчка / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8.Протокол 2 / 6.2.2017 г.

Публикувано на: 06.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 9.Протокол 3 / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 10.Съобщение за отваряне на ценовите предложения / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie za otvarqne na cenovi oferti.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 11. Протокол 4 / 13.3.2017 г.

Публикувано на: 13.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 12. Протокол 5 / 13.3.2017 г.

Публикувано на: 13.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 13. Доклад / 13.3.2017 г.

Публикувано на: 13.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 14. Решение за избор на изпълнител / 13.3.2017 г.

Публикувано на: 13.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpalnitel.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 15. Решение за определяне на втори класиран за изпълнител / 30.3.2017 г.

Публикувано на: 30.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie izpalnitel vtori klasiran po poziciq 7.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. Договор с Десий ЕООД / 7.4.2017 г.

Публикувано на: 07.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Desii zalicheni podpisi.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. Договор с Братя Блецови ООД / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Blecovi zalicheni podpisi.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18. Договор със Стелит 1 ЕООД / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Stelit zalicheni podpisi.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19. Договор с Фиоре ЕООД / 20.4.2017 г.

Публикувано на: 20.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Fiore zalicehni podpisi.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 20. Обявление за възложена поръчка / 10.5.2017 г.

Публикувано на: 10.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vazlojena porachka.pdf 18.1.2021 г.