е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-151 / 22.5.2020 г.

"Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 27.1.2021 г.

Обявление № 2 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация пътища 2020.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти .pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 6 / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 7 / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № 8 / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 27.1.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-30 от 09.07.2020.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с изпълнител.pdf 27.1.2021 г.

Обявление № 11 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.pdf 27.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 12 / 6.1.2021 г.

Публикувано на: 06.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен.pdf 27.1.2021 г.