е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-151 / 22.5.2020 г.

"Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.5.2020 г.
Файлове актуални към: 27.5.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 27.5.2020 г.

Обявление № 2 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 27.5.2020 г.

Документация за участие № 3 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация пътища 2020.pdf 27.5.2020 г.

Документация за участие № 4 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.5.2020 г.