е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-103 / 8.4.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на стойност за "Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Решение № 5. /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.1.2021 г.

Покана № 1. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Покана пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana pazarni konsultacii.pdf 17.1.2021 г.

Образци № 3. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образец оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1авт. - Оферта .docx 17.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 17.1.2021 г.

Протокол № 4. / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 17.1.2021 г.