е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-2 / 8.2.2017 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи" по оперативна програма Региони в растеж, приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061294
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Мetodika.Bisrica.nadzor.docx 20.6.2021 г.

Други документи № / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Образци на документи към поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci. Bistrica.nadzor.docx 20.6.2021 г.

Други документи № / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnich.spesifikaciq.Bistrica. nadzor.docx 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-17 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.Bistrica. nadzor.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1 nadzor.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01973.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.6.2017 г.

Публикувано на: 14.06.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3.nadzor.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 20.6.2021 г.