е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-2 / 16.1.2017 г.

00384-2017-0002 "Доставка на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи" по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи" и Обособена позиция №2 "Доставка на канцеларски материали, вписани в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 доставка канцеларски.rar 17.9.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 9.2.2017 г.

Публикувано на: 09.02.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 17.9.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - Ценови.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-2.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 12 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 13 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 14 / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-2.pdf 17.9.2021 г.