е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 13.2.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2020-2022 г. по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № /

Коментар: Договори и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори_cor.rar 24.1.2021 г.

Решение за откриване № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 3.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ_cor.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.tekusht remont.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacia reh. new.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - word. формат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) EEДОП.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор рехабилитация 2020.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци на документи.docx 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване 1_cor.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване 2_cor.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 ot 13.04.2020.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.5.2020 г.

Публикувано на: 19.05.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 ot 19.05.20.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.5.2020 г.

Публикувано на: 19.05.2020 г.
Коментар: Протокол на осн, 181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 181.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 21 / 19.5.2020 г.

Публикувано на: 19.05.2020 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ рехабилитация 2020.pdf 24.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 18.6.2020 г.

Публикувано на: 18.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie vuzlojena poruchka.pdf 24.1.2021 г.