е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 13.2.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2020-2022 г. по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 6.4.2020 г.
Файлове актуални към: 6.4.2020 г.

Решение за откриване № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 3.pdf 6.4.2020 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ_cor.pdf 6.4.2020 г.

Обявление за ОП № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.tekusht remont.pdf 6.4.2020 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacia reh. new.pdf 6.4.2020 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - word. формат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) EEДОП.doc 6.4.2020 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 6.4.2020 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор рехабилитация 2020.pdf 6.4.2020 г.

Документация за участие № / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци на документи.docx 6.4.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Коментар: Разяснение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване 1_cor.pdf 6.4.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Коментар: Разяснение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване 2_cor.pdf 6.4.2020 г.