е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-5 / 4.2.2015 г.

Борсова сделка за доставка на гориво - 600000л. дизелово гориво ±10% с 0.005% сяра

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № II-1/03.02.2015 / 3.2.2015 г.

Публикувано на: 03.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за поръчка.PDF 16.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение - 5 / 4.2.2015 г.

Публикувано на: 04.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshGorivo.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 92/12.02.2015 / 12.2.2015 г.

Публикувано на: 12.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор.PDF 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-51 / 17.3.2015 г.

Публикувано на: 17.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infodogovor.pdf 16.1.2021 г.