е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-15 / 23.6.2017 г.

Публично състезание "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици с подменен водопровод с две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437323334
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.inj.ulici.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq inj.ulici.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация Евтим трайчев и Ропотамо оконч.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Образци за попълване от участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Образец за попълване ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 2 -EEDOP- BG.DOC 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Скици
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 скици.rar 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 20 / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура публично състезание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.inj.ulici.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.7.2017 г.

Публикувано на: 25.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за постъпила жалба и спиране на всички действия по обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 27/1.08.2017 г. / 18.8.2017 г.

Публикувано на: 18.08.2017 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (удължаване срок за подаване на оферти)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol Inj.ilici.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 92-00-303 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 37 окончателно.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vuzl_poruchka.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_Op1.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_Op1.rar 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-83 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Обявление за изменение на Дог. РД09-314/24.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 21.1.2021 г.