е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-22 / 10.3.2016 г.

" Доставка на специализирано транспортно средство пригодено за превоз на хора с увреждания"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333363835
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 16.1.2021 г.

Обявление № 3 / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 4 / 21.3.2016 г.

Публикувано на: 21.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-prekratena.pdf 16.1.2021 г.