е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-22 / 18.9.2019 г.

00384-2019-0015 ,,Доставка на готово приготвена храна за нуждите на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр.Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 11 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 12 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване на процедура.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 13 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 14 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Споразумение за прекратяване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумение за прекратяване на договор.pdf 25.1.2021 г.