е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО3-2020 / 20.3.2020 г.

"Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява Текущ ремонт.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-тек.ремонт пътища.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто-договор тек.ремонт.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_тек.ремонт.docx 20.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 6.4.2020 г.

Публикувано на: 06.04.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо.срок.pdf 20.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 6.4.2020 г.

Публикувано на: 06.04.2020 г.
Коментар: Заповед № 228/06.04.2020 за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед удължаване.pdf 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Протокол № 2 от 29.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_Текущ ремонт.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 69 от 26.05.2020_Ремонт пътища.pdf 20.1.2021 г.