е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО3-2020 / 20.3.2020 г.

"Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява Текущ ремонт.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-тек.ремонт пътища.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто-договор тек.ремонт.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_тек.ремонт.docx 2.4.2020 г.