е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-2 / 15.4.2016 г.

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилнa жилищна сграда на територията на община Кресна, с местонахождение гр. Кресна, УПИ I, кв. 34, ул. "Перун" № 24, вх. А, вх. Б и вх. В - ІІ - ри етап"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336313533
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 112/13.04.2016 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15042016090815.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Потвърждение от АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15042016091104.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kresna_dokumentaciia_inzhenering_-_vtori_etap_sled_predvaritelen_kontrol-4-1-1.doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Покана до СМО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА1.doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Сертификат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) sertifakat.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Технически паспорт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TexnPasp_бл.24-Кресна.doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad 1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 112/13.04.2016 / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15042016090905.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Коментар: промяна в тежестта на критериите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kresna_dokumentaciia_inzhenering_-_vtori_etap_sled_predvaritelen_kontrol-4-1-1.doc 23.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 114/25.04.2016 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение СМР.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТИ.docx 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол СМР.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 22.7.2016 г.

Публикувано на: 22.07.2016 г.
Коментар: СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: протокол 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: протокол 3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: протокол 4 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 81/29.07.2016 г. / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: техническо предложение на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предл.елит.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: ценово предложение на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) предлага цена на изпълнителя.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 318/15.09.2016 г. / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор блок.pdf 23.1.2021 г.