е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-5 / 18.7.2016 г.

"Асфалтиране в община Кресна по обособени позиции" Обособена позиция № 1: : "Асфалтиране на общинска пътна мрежа - реконструкция на част от общински път (BLG 2131) гр. Кресна - с. Влахи, от стопански двор до ж.п. прелез - участък: км. 0+00 до км. 0+355 (ЕТАП 2) - частично асфалтиране" Обособена позиция № 2: "Ремонтни дейности по изкъртване на асфалтова настилка и изграждане на изкуствени неравности по улици в гр.Кресна- частично асфалтиране"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Други документи № / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява(2).pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за асфалтиране.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: информация до аоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация асфалтиране.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 3 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед асфалтиране.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 4/03.08.2016 г. / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф удъл.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 08=08=2016 х= / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол асфалтиране 2016.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 12.8.2016 г.

Публикувано на: 12.08.2016 г.
Коментар: ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценова оферта струма - строй.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 387/12.08.2016 г. / 12.8.2016 г.

Публикувано на: 12.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Струма строй.pdf 27.1.2021 г.