е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-2 / 10.1.2017 г.

"Избор на туроператор за предоставяне на комплексна логистична услуга " в рамките на проект "С малки стъпки към успешен старт" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег.№ Д03-224 от 02.08.2016 г., приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-2 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЯ АОП- тур.10.01.2017.pdf 7.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-2 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9060545.pdf 7.5.2021 г.

Образци № 12-2 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 12-2 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-2 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение удължаване на срок.pdf 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-2 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 комисия - Туроператор.PDF 7.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-2 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-2 / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог. № 91 от 02.03.2017 -СЪНРАЙЗ ТРАВЪЛ -об.поз.-1.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-2 / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог. № 93 от 02.03.2017 -Ди Ем Ай Дивелопмънт -об.поз.-3.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-2 / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дог. № 92 от 02.03.2017 -СЪНРАЙЗ ТРАВЪЛ -об.поз.-2- три еднодневни екскурзии.pdf 7.5.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-2 / 20.12.2017 г.

Публикувано на: 20.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9060800.pdf 7.5.2021 г.