е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 12.1.2017 г.

00384-2017-0001 "Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор" във връзка с реконструкция и обновяване на ПАГ "Н. Й. Вапцаров" гр. Бяла Слатина, обект на интервенция по проект "Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.Injenering.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.3.2017 г.

Публикувано на: 09.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 9.3.2017 г.

Публикувано на: 09.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.3.2017 г.

Публикувано на: 09.03.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.3.2017 г.

Публикувано на: 09.03.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 8.4.2017 г.

Публикувано на: 08.04.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Роан.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9 / 8.4.2017 г.

Публикувано на: 08.04.2017 г.
Коментар: Обявление за възлагане на поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.