е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Договаряне без обявление ЗОП-ДбО-1 / 8.6.2018 г.

"Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Брусарци за календарните 2019 г. и 2020г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-1 / ДбО-1 / 1 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Решение за ДбО- горива
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДбО-1 Решение за горива.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 2 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР № 420
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 420 ССБ с ТЕРА КОРП ЕООД.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 3 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР № 421
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 421 ССБ със СКОРПИОН БРОКЕРС ЕООД.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-1 / 4 / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР № 729
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 729 с Томбоу-България-горива автопарк-С приложения.pdf 5.1.2021 г.