е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-7 / 15.1.2020 г.

„Инженеринг – изготвяне на технически проект, авторски надзор и СМР за аварийно укрепване на срутища в обхвата на обект „Музей на открито археологически парк „Пристани на времето“, гр. Никопол“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.9.2020 г.
Файлове актуални към: 23.9.2020 г.

Решения за откриване № 12-7 / 15.1.2020 г.

Публикувано на: 15.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 23.9.2020 г.