е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-21 / 13.5.2015 г.

Публична покана №4/13.05.2015г. "Изграждане на комбинирани спортни площадки в община Бяла Слатина" със следните обособени позиции: "Обособена позиция №1 "Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Попица, общ. Бяла Слатина" "Обособена позиция №2 "Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Галиче, общ. Бяла Слатина" "Обособена позиция №3 "Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Търнава, общ. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.sportni_pl.rar 26.1.2021 г.