е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-36 / 29.3.2019 г.

информация по чл.230 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Други документи № 1 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKM_C25819032914280.pdf 15.1.2021 г.