е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-88 / 14.11.2016 г.

Услуги по осигуряване на публичност и визуализация по сключен договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 "Региони в растеж обновява Домовете в град Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.10.2020 г.
Файлове актуални към: 30.10.2020 г.

Информация за публикувана обява № 12-88 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 9058553.pdf 30.10.2020 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-88 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2.Obqava_publicnost RR.pdf 30.10.2020 г.

Документация за участие № 12-88 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 30.10.2020 г.

Образци № 12-88 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.10.2020 г.

Протокол на комисия № 12-88 / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол публичност РР обновява домовете.pdf 30.10.2020 г.

Други документи № 12-88 / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 476 02.12.2016 Домове.pdf 30.10.2020 г.

Договори за изпълнение № 12-88 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.rar 30.10.2020 г.