е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Пазарни консултации 26-254 / 5.7.2019 г.

Пазарно проучване - "Доставка чрез покупка на транспортно средство за мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0063 "Патронажна грижа в община Никопол""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Образец на оферта № 26-254 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Indikativno_predlojenie_prilojenie_1.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 26-254 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) запитване-община-Никопол.pdf 30.7.2021 г.