е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-1 / 17.5.2018 г.

Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП от дата 17.05.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 3 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 4 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 5 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дата 28.06.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 от дата 25.07.2018г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР №39 ОТ ДАТА 06.08.2018Г..PDF 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 8 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 20.11.2018г..pdf 19.5.2021 г.