е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-138 / 12.12.2019 г.

Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 и чл. 176в от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификат за енергийни характеристики, съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на територията на Община Ивайловград по две обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява аоп.pdf 9.5.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 9.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentatsita_obsledvania.doc 9.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.12.2019 г.

Публикувано на: 12.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava TP i Sertifikat EE.doc 9.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор na въпрос.pdf 9.5.2021 г.

Други документи № 6 / 30.12.2019 г.

Публикувано на: 30.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за прекратяване.pdf 9.5.2021 г.