е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-61 / 15.5.2018 г.

"Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на общински сгради СУ"Васил Левски" гр. Роман и ОУ"Св.св. Кирил и Методий" с. Камено поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Ремонт ОУ св. Кирил и Методий с. Камено поле.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОР на СУ В. Левски.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.5.2018 г.

Публикувано на: 16.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf 15.1.2021 г.