е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-16 / 5.7.2018 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана пазарни.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 2 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Оферта във връзка с пазарни консултации - Приложение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Информация за участника - Образец № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Техническо предложение - Образец № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения 2.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Ценово предложение - Образец № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения 3.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Декларация за липса на свързаност - Образец № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения 4.docx 25.1.2021 г.

Други документи № 7 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тенич.спец 1.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 8 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технич.спец2.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 9 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технич.спец3.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 10 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технич.спец.4.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 11 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технич.спец.5.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 12 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технич.спец.6.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 13 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Заповед за назначаване на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед комисия.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 14 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Оферта "Екомет - 90" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Екомет -90 ЕООД.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 15 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Оферта "Кейсием" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта ПК Кейсием ЕООД.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 16 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Оферта "РААБЕ България" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта ПК РААБЕ ЕООД.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 17 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ПК.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 18 / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Решение № 21/13.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ПК.pdf 25.1.2021 г.