е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-16 / 4.12.2014 г.

„Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление на изпълнението на «Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина», финансиран по Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Коментар: Справка за плащане по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zavur_kubik.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: плащане за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЗАВЪР-КУБИК....30.07.2015.xls 23.1.2021 г.