е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО4-2019 / 7.6.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Аварийно -възстановителни мероприятия за възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр.Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация -Стена.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_надзор Стена.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване срок.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 25.1.2021 г.