е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-54 / 14.12.2018 г.

"Външна техническа помощ (осигуряване на външни експерти) във връзка с организация и управление на проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020 г." по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Избор на външен експерт "Проектиране и изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци"; Обособена позиция № 2 - Избор на външен експерт "Технологично и мобилно оборудване".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_U_54.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie U-54.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq_U_54 last.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_U_54.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 14.12.2018 г.

Публикувано на: 14.12.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 u54.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 23.1.2019 г.

Публикувано на: 23.01.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie U_54.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 14.2.2019 г.

Публикувано на: 14.02.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.2.2019 г.

Публикувано на: 14.02.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.2.2019 г.

Публикувано на: 14.02.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 11 / 14.2.2019 г.

Публикувано на: 14.02.2019 г.
Коментар: Решение изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_U_54.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 48.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 49.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl vazl por U_54.pdf 30.7.2021 г.