е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-25 / 12.9.2017 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване" ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Други документи № / 12.9.2017 г.

Публикувано на: 12.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikacia обзавеждане_po.doc 7.5.2021 г.

Други документи № / 12.9.2017 г.

Публикувано на: 12.09.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_po.docx 7.5.2021 г.

Други документи № / 12.9.2017 г.

Публикувано на: 12.09.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) BLANKA dogovor_po.doc 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-112 / 12.9.2017 г.

Публикувано на: 12.09.2017 г.
Коментар: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Съобщение за оттегляне на обявата поради техническа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie prekratqvane .pdf 7.5.2021 г.