е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-4 / 18.3.2020 г.

"Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 11.7.2020 г.
Файлове актуални към: 11.7.2020 г.

Документация за участие № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 11.7.2020 г.

Решение за откриване № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 11.7.2020 г.

Обявление за поръчка № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 11.7.2020 г.

Образци № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 11.7.2020 г.

Техническа спецификация /задание № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 11.7.2020 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 6_ Dogovor proekt.pdf 11.7.2020 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 11.7.2020 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 11.7.2020 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 маршрути.7z 11.7.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 11.7.2020 г.

Решение за изменение № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 11.7.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 11.7.2020 г.