е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-4 / 18.3.2020 г.

"Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 маршрути.7z 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazec 6_ Dogovor proekt.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 7.4.2020 г.

Публикувано на: 07.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Решения за промяна и променената документация за участие № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.9.2020 г.

Публикувано на: 04.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.9.2020 г.

Публикувано на: 04.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 4.9.2020 г.

Публикувано на: 04.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 11.9.2020 г.

Публикувано на: 11.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение ОП № 1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 11.9.2020 г.

Публикувано на: 11.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 30.7.2021 г.