е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка ОП-1

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ Решаване на технически проблеми на Интегрираната система за ранно откриване на пожари възникнали в НП"Пирин ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ДОГОВОР ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИЕМОПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Обявление № 1 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обява за събиране на оферти.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация и условия.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 3 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Декларации.docx 2.12.2021 г.

ЕЕДОП № 4 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП.docx 2.12.2021 г.

ЕЕДОП № 5 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 2.12.2021 г.

Други документи № 6 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 7 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 8 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.docx 2.12.2021 г.

Други документи № 9 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 2.12.2021 г.

Протокол № 10 / 27.11.2020 г.

Публикувано на: 27.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия zalichen1.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 9.12.2020 г.

Публикувано на: 09.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 2.12.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 12 / 9.12.2020 г.

Публикувано на: 09.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти.pdf 2.12.2021 г.

Обявление за приключен договор № 13 / 8.1.2021 г.

Публикувано на: 08.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf 2.12.2021 г.