е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка ОП-1

Решаване на технически проблеми на Интегрираната система за ранно откриване на пожари възникнали в НП"Пирин

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.12.2020 г.
Файлове актуални към: 5.12.2020 г.

Обявление № 1 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обява за събиране на оферти.zip 5.12.2020 г.

Документация за участие № 2 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация и условия.pdf 5.12.2020 г.

Други документи № 3 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Декларации.docx 5.12.2020 г.

ЕЕДОП № 4 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП.docx 5.12.2020 г.

ЕЕДОП № 5 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.12.2020 г.

Други документи № 6 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 5.12.2020 г.

Други документи № 7 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 5.12.2020 г.

Други документи № 8 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.docx 5.12.2020 г.

Други документи № 9 / 6.11.2020 г.

Публикувано на: 06.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 5.12.2020 г.

Протокол № 10 / 27.11.2020 г.

Публикувано на: 27.11.2020 г.