е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП - 63 / 7.12.2018 г.

"ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2022 г.
Файлове актуални към: 19.1.2022 г.

Документация за участие № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 19.1.2022 г.

Решение за откриване № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2022 г.

Обявление за поръчка № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 19.1.2022 г.

Образци № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 19.1.2022 г.

Други документи № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документи ОУП.7z 19.1.2022 г.

Техническа спецификация /задание № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 19.1.2022 г.

Образци № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 19.1.2022 г.

Други документи № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 19.1.2022 г.

Други документи № / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 19.1.2022 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.12.2018 г.

Публикувано на: 19.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 19.1.2022 г.

Протокол № / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.1.2022 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 22.1.2019 г.

Публикувано на: 22.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 19.1.2022 г.

Решение за избор № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 19.1.2022 г.

Протокол № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 19.1.2022 г.

Протокол № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 19.1.2022 г.

Протокол № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 19.1.2022 г.

Договори за изпълнение № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.1.2022 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2022 г.

Други документи № / 29.1.2021 г.

Публикувано на: 29.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 1.pdf 19.1.2022 г.

Други документи № / 29.1.2021 г.

Публикувано на: 29.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение № 1.pdf 19.1.2022 г.

Други документи № / 1.2.2021 г.

Публикувано на: 01.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 2.pdf 19.1.2022 г.

Други документи № / 1.2.2021 г.

Публикувано на: 01.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение № 2.pdf 19.1.2022 г.